piwik-script

Intern
  Lehrstuhl Prof. Dr. Anja Amend-Traut

  Sekretariat

  Karolina Tekin M.A.

  Alte Universität, Ostflügel, Zimmer 24

  Telefon:+49-931-31-82320, Fax: +49-931-31-82103

  E-Mail:  l-rechtsgesch@jura.uni-wuerzburg.de

  oder: karolina.tekin@jura.uni-wuerzburg.de

  Wissenschaftliche Hilfskraft

  Matthias Hohmann

  E-Mail: mat-hohmann@web.de

  Studentische Hilfskräfte

  Marcel Dietl

  E-Mail: marcel.dietl@jura.uni-wuerzburg.de

  Maximilian Arnold

  E-Mail: Max96.arnold@gmx.de

  Marcel Erb

  E-Mail: marcel.erb@stud-mail.uni-wuerzburg.de

  Erasmusbüro

  Anette Häfner M.A.

  E-Mail: erasmus@jura.uni-wuerzburg.de

  Eilika Repp

  Email: eilika.repp@stud-mail.uni-wuerzburg.de

  Johanna Singer

  vhb

  Thomas Gärtner

  Email: gaertner.thomas@yahoo.de

  Cyril Hergenröder

  E-Mail: cyril.hergenroeder@jura.uni-wuerzburg.de

  Kontakt

  Lehrstuhl für Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerliches Recht
  Domerschulstraße 16
  97070 Würzburg

  Tel.: +49 931 31-82320
  Fax: +49 931 31-82103
  E-Mail

  Suche Ansprechpartner

  Domerschulstraße 16
  Domerschulstraße 16